Træf dine beslutninger på et stærkt fundament og undgå dyre og farlige korrosionsproblemer

Vi tilbyder rådgivning med henblik på at undgå korrosionsproblemer inden for nedenstående brancher:

• Byggeri:

Vi tilbyder rådgivning vedr. materialevalg til VVS-installationer og andre metalliske overflader og konstruktioner anvendt i byggeri.

• Medicoindustrien:

Vi tilbyder rådgivning vedr. materialevalg, materialekombinationer og vedligeholdelse af produkter og konstruktioner anvendt og udviklet inden for Medicoindustrien. Herunder tilbyder vi assistance til at kunne opretholde krav til materialer der skal kunne leve op til de høje, der stilles til renrumsmiljøer.

• Maritime industri:

Vi tilbyder rådgivning vedrørende materialevalg og materialekombinationer til konstruktioner og produkter anvendt både i kystnære områder og nedsænket i havvand

• Produkter anvendt i atmosfæriske miljøer:

Vi tilbyder rådgivning vedrørende materialevalg og materialekombinationer til produkter med anvendelse i atmosfæriske miljøer, herunder produkter til både indendørs og udendørs brug

Assistance til skadesopklaring og afhjælpning

I tilfælde hvor en skade er opstået grundet materialenedbrydning, tilbydes assistance til at fastlægge den grundlæggende mekanisme, der har forsaget skaden. På baggrund af dette tilbydes rådgivning om både, hvordan skaden kan afhjælpes og hvordan man kan undgå en lignende skade fremadrettet.