Kursus i ‘Korrosion og biofilm i vandige forsyningssystemer’

15. maj 2024

Den 7-8. november 2024 afholdes der kursus i ‘Korrosion og biofilm i vandige forsyningssystemer’ på VIA University Collage i Horsens.

Korrosion og nedbrydning af materialer i vandfyldte installationer (fx drikkevand, procesvand og lukkede cirkulerende vandsystemer) medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og ikke mindst for samfundet. Dertil kommer udfordringer med sygdomsfremkaldende bakterier, biofilmdannelse og driftsstop i form af utilsigtede afbrydelser og nedlukninger af installationerne.

Kurset fokuserer på den nyeste viden inden for området og belyser de vigtigste risikofaktorer forbundet hermed. Derudover gennemgås de vigtigste forhold, man bør være opmærksom på for at reducere risikoen for korrosionsskader og problemer med sygdomsfremkaldende bakterier. Der tages højde for nyeste lovgivning og forventninger til kommende lovændringer inden for området.

Kursets målgruppe: Aktører i forsyningsbranchen så som bl.a. bygherrer, rådgivende ingeniører, VVS’ere, VVS-ingeniører samt personale med ansvar for drift og vedligehold i vand- og forsyningsbranchen.

Undervisere: Anette Alsted Rasmussen,  Torben Lund Skovhus og Finn Bøye Nielsen

Læs mere om kurset og om hvordan du kan deltage her:  Kursus:Korrosion og biofilm i vandfyldte installationer – Teknologisk Videndeling (teknologisk-videndeling.dk)

Kursus i ‘Korrosion og biofilm i vandige forsyningssystemer’

1. februar 2024

Den 11-12. april 2024 afholdes der kursus i ‘Korrosion og biofilm i vandige forsyningssystemer’ på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Korrosion og nedbrydning af materialer i vandfyldte installationer (fx drikkevand, procesvand og lukkede cirkulerende vandsystemer) medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og ikke mindst for samfundet. Dertil kommer udfordringer med sygdomsfremkaldende bakterier, biofilmdannelse og driftsstop i form af utilsigtede afbrydelser og nedlukninger af installationerne.

Kurset fokuserer på den nyeste viden inden for området og belyser de vigtigste risikofaktorer forbundet hermed. Derudover gennemgås de vigtigste forhold, man bør være opmærksom på for at reducere risikoen for korrosionsskader og problemer med sygdomsfremkaldende bakterier. Der tages højde for nyeste lovgivning og forventninger til kommende lovændringer inden for området.

Kursets målgruppe: Aktører i forsyningsbranchen så som bl.a. bygherrer, rådgivende ingeniører, VVS’ere, VVS-ingeniører samt personale med ansvar for drift og vedligehold i vand- og forsyningsbranchen.

Undervisere: Anette Alsted Rasmussen,  Torben Lund Skovhus og Finn Bøye Nielsen

Læs mere om kurset og om hvordan du kan deltage her:  Kursus:Korrosion og biofilm i vandfyldte installationer – Teknologisk Videndeling (teknologisk-videndeling.dk)

Temadag om “Materialer til procesudstyr og produktionslokaler i pharma- og fødevareproduktion”

7. september 2023

Den 31. oktober 2023 afholder ATV-SEMAPP (www.atv-semapp) temadag om ‘Materialer til procesudstyr og produktionslokaler i pharma og fødevareproduktion’ i Horsens.

Temadagen sætter fokus på den nyeste viden om de mange forskelligartede materialeudfordringer, der opleves ifm. drift, rengøring og desinfektion af procesudstyr og produktionslokaler i pharma- og fødevareproduktionen.

Mød eksperter fra Novo Nordisk, Arla Foods, Damstahl, DTU Fødevareinstituttet, Novadan, IPU, Tetra Pak, AVK Gummi der vil krydre teori med case-stories fra virkelighedens verden og blandt andet dykke ned i: 

 • Materialevalg og udfordringer
 • Rengøring, desinfektion og vedligeholdelse
 • Bæredygtighed og grøn kemi
 • Case-studier og virkelige eksempler

Læs mere om kurset og om hvordan du kan deltage her: Materialer til procesudstyr og produktionslokaler i pharma- og fødevareproduktion – ATV-SEMAPP/ Teknologisk videndeling

Kursus i ‘Korrosion, materialer og biofilm i vandige forsyningssystemer’

4. april 2023

Den 2-3. november 2023 afholdes der kursus i ‘Korrosion, materialer og biofilm i vandige forsyningssystemer’ på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Korrosion og nedbrydning af materialer i vandige forsyningssystemer (fx drikkevand, procesvand, spildevand, sprinkleranlæg og lukkede cirkulerende vandsystemer) medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og for samfundet. Dertil kommer udfordringer med biofilmdannelse og sygdomsfremkaldende bakterier i vandige forsyningssystemer.

Kurset fokuserer på den nyeste viden inden for området og belyser de vigtigste risikofaktorer forbundet hermed. Derudover gennemgås de vigtigste forhold, man bør være opmærksom på for at reducere risikoen for korrosionsskader/materialenedbrydning og problemer med sygdomsfremkaldende bakterier. Der tages højde for nyeste lovgivning og forventninger til kommende lovændringer inden for området.

Kursets målgruppe: Aktører i forsyningsbranchen så som bl.a. bygherrer, rådgivende ingeniører, VVS’ere, VVS-ingeniører samt personale med ansvar for drift og vedligehold i vand- og forsyningsbranchen.

Læs mere om kurset og om hvordan du kan deltage her: Korrosion, materialer og biofilm i vandige forsyningssystemer – ATV-SEMAPP/ Teknologisk videndeling

BYG-ERFA har publiceret 8 nye erfaringsblade om korrosion i brugsvandsinstallationer

9. januar 2023

Korrosion af metaller i bygningers brugsvandsinstallationer medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og for samfundet. BYG-ERFA har i december 2022 publiceret 8 nye erfaringsblade om hvordan man kan reducere risikoen for korrosion i brugsvandsinstallationer.

Det drejer sig om nedenstående erfaringsblade:

 • Korrosion af rustfrit stål
 • Spaltekorrosion af rustfrit stål
 • Korrosion af varmforzinket stål
 • Korrosion af kobber
 • Korrosion af messing
 • Koblede materialer i brugsvandsinstallationer
 • Rørmaterialer til bygningers brugsvandsinstallationer
 • Korrosion i brugsvandsinstallationer – terminologi og mekanismer

Europæisk netværk om mikrobiel influeret korrosion, MIC

7. april 2022

Mikrobiel influeret korrosion, MIC, er et fænomen, der i stigende grad resulterer i problemer for samfundet. Derfor er det vigtigt at kombinere indsatsen fra eksperter på forskellige områder og udvikle forebyggende tiltag i henhold til de europæiske regler i tæt samarbejde med industri- og anlægsoperatører og ejere af kritisk infrastruktur.

Dette er der fokus på i COST-programmet: CA20130 – European MIC Network – New path for science, sustainability, and standards.

Læs mere om netværket og om hvordan du kan deltage her: Action CA20130 – COST og her: Euro-MIC | Microbially influenced corrosion – Euro-MIC

Corrosion Advice ApS deltager i flere af netværkets arbejdsgrupper og bidrager som vice-leder af WG4 om: ‘Strategize ‘green’ mitigation methods.

Seminar om: ‘Korrosion og materialer i vandsystemer’

24. januar 2022

Corrosion Advice ApS bidrager med et foredrag på seminaret om ‘Korrosion og materialer i vandsystemer’ som afholdes af ATV-SEMAPP (www.atv-semapp) den 28. april 2022. Seminaret fokuserer på, hvordan vi opnår god langtidsholdbarhed af forskellige vandsystemer, både til fordel for vandkvaliteten, omgivelserne og for at kunne minimere ressourceforbruget forbundet med lækager og reparationer.

Se programmet og tilmeld dig her:https://atv-semapp.dk/korrosionogmaterialer/

Seminar om: ‘Atmosfærisk korrosion’

8. juni 2021

Corrosion Advice ApS bidrager med et foredrag på online-seminaret om ’Atmosfærisk korrosion’ som afholdes af ATV-SEMAPP (www.atv-semapp) den 14. og 16. juni 2021. Seminaret fokuserer på vigtige risikofaktorer forbundet med atmosfærisk korrosion, og på hvordan man reducerer risikoen for skader før tid. Dette til fordel for brugernes sikkerhed, de involverede parters økonomi, og ikke mindst samfundet generelle interesse i at undgå ressourcespild.

Se programmet og tilmeld dig her: Atmosfærisk korrosion – ATV-SEMAPP/ Teknologisk videndeling

Seminar om: ‘When is a surface or component clean enough?’

7. juni 2021

Rengøringsproblematikker er ofte afgørende for god korrosionsbestandighed. Online-seminaret: “When is a Surface or Component Clean Enough?”, som afholdes af ATV-SEMAPP (www.atv-semapp) den 9. og 10. Juni 2021, vil give dig en Grundig introduction til dette emne.

Se programmet og tilmeld dig her: When is a surface or component clean enough? – ATV-SEMAPP/ Teknologisk videndeling

Konsekvenser af korrosionsskader

6. juni 2021

Corrosion Advice ApS tilbyder ydelser for at minimere og formindske korrosion. Dette til fordel for brugernes sikkerhed, involverede parters økonomi, og ikke mindst samfundet generelle interesse i at undgå ressourcespild.

Ifølge internationale Impact-studier (impact.nace.org) anslås de årlige omkostninger forbundet med korrosionsskader at være ca. 2,5 billioner dollars. Hvilket svarer til 3,5% af bruttonationalproduktet, BNP. Dertil kommer omkostningerne ved afledte effekter, så som produktionstab, forureninger, personskader og sundhedsrisiko.

Vigtigst er det, at undersøgelsen estimerer, at 15-35% af omkostningerne kan spares ved at anvende eksisterende viden og teknologier. Så fordelene ved at rådgive og formidle viden inden for korrosionsområdet er mangfoldige.