Seminar om: ‘Atmosfærisk korrosion’

8. juni 2021

Corrosion Advice ApS bidrager med et foredrag på online-seminaret om ’Atmosfærisk korrosion’ som afholdes af ATV-SEMAPP (www.atv-semapp) den 14. og 16. juni 2021. Seminaret fokuserer på vigtige risikofaktorer forbundet med atmosfærisk korrosion, og på hvordan man reducerer risikoen for skader før tid. Dette til fordel for brugernes sikkerhed, de involverede parters økonomi, og ikke mindst samfundet generelle interesse i at undgå ressourcespild.

Se programmet og tilmeld dig her: Atmosfærisk korrosion – ATV-SEMAPP/ Teknologisk videndeling

Seminar om: ‘When is a surface or component clean enough?’

7. juni 2021

Rengøringsproblematikker er ofte afgørende for god korrosionsbestandighed. Online-seminaret: “When is a Surface or Component Clean Enough?”, som afholdes af ATV-SEMAPP (www.atv-semapp) den 9. og 10. Juni 2021, vil give dig en Grundig introduction til dette emne.

Se programmet og tilmeld dig her: When is a surface or component clean enough? – ATV-SEMAPP/ Teknologisk videndeling

Konsekvenser af korrosionsskader

6. juni 2021

Corrosion Advice ApS tilbyder ydelser for at minimere og formindske korrosion. Dette til fordel for brugernes sikkerhed, involverede parters økonomi, og ikke mindst samfundet generelle interesse i at undgå ressourcespild.

Ifølge internationale Impact-studier (impact.nace.org) anslås de årlige omkostninger forbundet med korrosionsskader at være ca. 2,5 billioner dollars. Hvilket svarer til 3,5% af bruttonationalproduktet, BNP. Dertil kommer omkostningerne ved afledte effekter, så som produktionstab, forureninger, personskader og sundhedsrisiko.

Vigtigst er det, at undersøgelsen estimerer, at 15-35% af omkostningerne kan spares ved at anvende eksisterende viden og teknologier. Så fordelene ved at rådgive og formidle viden inden for korrosionsområdet er mangfoldige.