Opdateret august 2022

1. Generelt

Denne politik vedrører behandling af personoplysninger (persondatapolitik), og beskriver hvordan Corrosion Advice ApS indsamler og behandler personoplysninger, når der kommunikeres med os, når der bestilles ydelser hos os og når vores websider benyttes.

Vores samarbejde og ydelser er primært rettet mod erhvervsdrivende, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette er relevant for dit samarbejder med os, og ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi opbevarer kun persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtigelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed dataene blev indsamlet.

Corrosion Advice ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Henvendelse til Corrosion Advice ApS kan ske via nedenstående kontaktoplysninger:

Corrosion Advice ApS Agern Allé 24 DK – 2970 Hørsholm CVR: DK 42006769 Tlf.: +45 25171791 e-mail: info@corrosionadvice.dk

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler og med hvilket formål

2.1. Når du besøger vores websider

Corrosion Advice ApS driver disse websider med tilhørende underdomæner: https://.corrosionadvice.dk, https://corrosionadvice.com, https://alstedinnovation.com og https://alstedinnovation.dk. Når du besøger disse websider indsamler vi oplysninger om dig og din brug af websiderne. Dette er oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt hvordan du bevæger dig rundt på websiderne og hvordan du bruger dem.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og websidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på websiden for at kunne vise dig relevant information.

2.2 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage enden markedsføring

Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, branche, dit samtykke samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse det. Formålet er at kunne sende nyhedsbreve og markedsføring

2.3 Når du bestiller en ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os

Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.

Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamation.

2.4 Når du tilmelder dig et kursus hos os

Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer og hvilken virksomhed du repræsenterer.

Formålet med denne behandling er, at du kan forestå kurset, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse.

2.5 Når du deltager i forskning- og udviklingsansøgning eller -projekt sammen med os

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer samt øvrige oplysninger, du har givet os om dig selv i relation til ansøgningen eller projektet.

Formålet med denne behandling er, at vi, eventuelt i selskab med andre, kan søge støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, og opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer i forbindelse med ansøgningen, samt den aftale vi indgår med bevillingsgiver, såfremt projektet bevilliges.

2.6 Når du søger en stilling hos os

Ansøgning til stillinger hos os kan ske via e-mail til info@corrosionadvice.dk, og vil blive slettet senest 12 måneder efter modtagelsen

2.7 Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.

Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

2.8 Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os.

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer relevant information. Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse.

2.9 Når du repræsenterer en leverandør

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

3. Cookies

Hvis du efterlader en kommentar på vores side, kan du vælge at gemme dit navn, din e-mail-adresse og dit websted i cookies. Dette er af hensyn til dig, så du ikke behøver at udfylde disse informationer igen, næste gang du vil skrive en kommentar. Disse cookies vil vare i et år

4. Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelandsoverførsler

4.1 Generelt om modtagere af person-oplysninger

Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via websiderne.

4.2 Overladelse af data til databehandlere

Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Corrosion Advice ApS er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

5. Hvornår sletter vi dine personoplysninger

Oplysninger indsamlet om din brug af websiderne, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

Oplysninger indsamlet, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din deltagelse i forsknings- og udviklingsansøgning eller -projekt, vil som udgangspunkt blive slettet 6 år efter projektets afslutning. Hvis projektansøgning ikke bevilliges, slettes de indsamlede oplysninger 3 år efter afslag af projektansøgningen.

Ansøgning til stillinger hos os vil blive slettet senest 12 måneder efter modtagelsen.

6. Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@corrosionadvice.dk

5. Ændringer i persondata- og cookiepolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af persondatapolitikken være tilgængelig på websiderne.